نمایش محتوای سبز

1400/6/10 - 12:53
انتصاب
هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره ملی فانوس اعلام شد
جواد قلی زاده دبیر دومین جشنواره ملی فانوس طی احکامی اعضای هیئت انتخاب و داوران این جشنواره را منصوب نمود.

طی این احکام جناب آقای حسین تراب نژاد، جناب آقای فرهاد طب نوری و سرکار خانم فهیمه سلیمانی به عنوان هیئت انتخاب بخش فیلمنامه اعلام شدند:

 

همچنین جناب آقای حسین نمازی، جناب آقای هاشم مرادی و جناب آقای علی خسروی به عنوان هیئت انتخاب بخش مستند اعلام شدند:

 

و همین طور جناب آقای مجید اسماعیلی، جناب آقای سیروس همتی و جناب آقای علیرضا شاهرخی به عنوان هیئت انتخاب بخش فیلم داستانی کوتاه، انیمیشن و مواد تبلیغی معرفی شدند:

 

در این بخش هیئت داوران بخش فیلم و بخش آزاد دومین جشنواره ملی فانوس نیز معرفی شدند که شامل سرکار خانم پوران درخشنده، جناب آقای سیروس حسن پور و جناب آقای جلیل سامان، می باشد.

​​​​​​​

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA

نمایش محتوای سبز