نمایش جشنواره ها

یازدهمین دوره
جشنواره داستان‌کوتاه «داستان خرمشهر»
اهداف برگزاری جشنواره

این‌جشنواره، یازدهمین دوره جشنواره یوسف است که به مناسبت چهلمین سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار می‌شود 

شیوه اجراء

طبق این‌فراخوان حجم آثار ارسالی حداکثر ۵۰۰۰ کلمه باشد. آثاری که از طریق پست و یا از طریق پست الکترونیک جشنواره در فرمت های doc.docx. وpdf همراه نشانی دقیق پستی و الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه و شرح حال کوتاهی از نویسنده ارسال شود به بخش مسابقه راه پیدا می‌کنند.
آثاری به این‌مسابقه راه پیدا می‌کنند که پیش‌تر منتشر نشده، و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند. 

گروه‌های شركت‌كننده

 تألیف و ارسال آثار برای همه گروه های سنی، آزاد است. 

جوائز

- نفر اول ۱۰۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخارو تندیس جشنواره
- نفر دوم ۷۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار و تندیس جشنواره
- نفر سوم۵۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار و تندیس جشنواره
- نفر چهارم تا دهم ۱۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

بخش های جشنواره
برای ارسال آثار ، بخش مورد نظر خود را از قسمت زیر انتخاب نمایید